Esimiesareenalta oppia yritysten henkilöstöjohtamiseen

– työnjohtotaidot korostuvat kiristyvässä kilpailussa Markku_Muotio_Antti_Petäjäm.gif

Yritysten koulutustarpeita kartoittaessa esiin nousee säännöllisesti esimiestyön ja johtamisen kehittäminen. Sedu Aikuiskoulutus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat yhdistäneet osaamisensa ja haastavat alueen yrittäjät Esimiesareenalle treenaamaan johtamistaitojaan kisakuntoon tulevaa nousukautta varten.

- Esimiesareena tarjoaa yrittäjälle käytännönläheistä johtamisvalmennusta, lupaa kouluttaja Anitta Purhonen Sedu Aikuiskoulutuksesta. - Kaikki harjoitukset sovelletaan yksilöllisesti osallistujan oman tehtävänkuvan mukaan hänen työtänsä palvelemaan.

Vertaistukea ja verkkoareena
Esimiesareenalle kootaan monipuolinen joukko eri alojen esimiehiä, jotka keskenään saavat keskustella johtamisen haasteista lähipäivien lisäksi myös verkko-oppimisympäristössä. - Osallistujat saavat tilaisuuden vertaistukeen ja voivat vertailla omia käytäntöjä muiden vastaaviin. Monesti parhaat ideat tulevat toisilta osallistujilta, jotka painivat samojen ongelmien kimpussa, Purhonen toteaa ja kannustaa yrittäjiä lähtemään preppaamaan johtamisvalmiuksiaan ja verkostoitumaan Esimiesareenalle.

- Koulutus on joustavaa ja osallistujat voivat valita tarvitsemansa teemat yhteiseltä koulutustarjottimelta, joka on koottu neljää eri johtamisen tutkintoa silmällä pitäen, jatkaa palvelupäällikkö Sirkku Uusimäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Esimiesareenalla voi suorittaa Johtamisen, Yritysjohtamisen, Kaupan esimiehen tai Tekniikan erikoisammattitutkinnon, tarkentaa Uusimäki.

Esimieheksi talon sisältä
Esimiesareena vastaa tärkeisiin haasteisiin paitsi yksittäisten ihmisten urakehityksen osalta, myös siihen näkökulmaan, että yritysmaailmassa yhä usein esimiehet kasvatetaan ns. talon sisältä, eikä oteta ulkopuolista, valmista päällikköä suoraan esimiesvastuuseen. Eräs esimerkki tästä on juuri Tekniikan erikoisammattitutkinnon Esimiesareenalla suorittanut Antti Petäjämäki, joka on edennyt EKT M. Vähämaa Oy:n metallityömiehestä tuotannon ja suunnittelun väliseksi yhdyshenkilöksi sekä tuotannon esimieheksi. – Sain Esimiesareenalta hyviä eväitä mm. ihmistuntemukseen ja ihmisten johtamiseen liittyen, kertoo Pihlajamäki. Seuraava askel oman työn kehittämisessä on työteknikon koulutus, joka painottuu enemmän työn tekniseen puoleen. – Tämän päivän työmaailmassa ei kannata jäädä tuleen makaamaan, vaan aina kannattaa pyrkiä kehittämään itseään, jatkaa Petäjämäki.

Tutkintosuoritukset tukevat työtehtävien hoitoa
Aikuisopiskelussa tutkinnot suoritetaan työpaikoilla, jokaisen opiskelijan omiin työtehtäviin liittyen.
Tutkinto suoritettiin normaaleissa työtehtävissä, mutta kokonaisuutta tulee opiskelun myötä katsottua laajemmin. Myös asioiden dokumentointi korostuu ja jää samalla elämään pysyväksi toiminnaksi työpaikalle, kertoo Petäjämäen opiskeluissa paitsi tukena, myös arvioijana toiminut paikallisjohtaja Markku Muotio. – On hyvä, että yrityksissä on ihmisiä, jotka haluavat mennä eteenpäin, sillä opiskelun kautta saa uusinta tietoa välitettyä muillekin työntekijöille. Tieto otetaan paremmin vastaan talon sisältä päin, kuin että ulkopuolinen tulisi meille kertomaan, miten asioiden pitäisi mennä, kuvailee Muotio.