Tuoreella esimiestutkinnolla uusiin haasteisiin

Torniosta lähtöisin oleva Hannele Alanärä on työskennellyt uransa liikunta- ja vapaa-ajan palvelujen parissa Pohjanmaalla. Työkenttä on vaihdellut kunnissa ja järjestöissä. Alun perin liikunnanohjaajaksi opiskellut Alanärä on kouluttanut itseään jatkuvasti uran aikana. – Olen opiskellut mm. markkinointia ja oman alani AMK-tutkinnon työn ohessa, Alanärä kertoo.

Koulutus ja kokemus veivät Alanärän esimiestehtäviin ja kun työuraa alkoi olla 25 vuotta täynnä, hän päätti hakeutua esimieskoulutukseen. – Halusin vahvistusta esimiestyöhön ja pohdin myös, että koulutus voisi lisätä mahdollisuuksiani työmarkkinoilla, Alanärä perustelee.


Kuva-Golf-Muurame.png
Opiskelujen valmistuttua Muuramen hieno golfkenttä sai uuden harrastajan.

Esimiesareenalla eri alojen esimiehiä
Alanärä tutki netin kautta opiskeluvaihtoehtoja ja päätyi Johtamisen erikoisammattitutkinto -koulutukseen Sedu Aikuiskoulutuksen Esimiesareenalla. – Olin yhteydessä oppilaitokseen ja vastuukouluttaja Anitta Purhonen kertoi, että Esimiesareena koostuu eri alojen esimiehistä ja vuorovaikutus on hyvin hedelmällistä. Näin olikin – ryhmässämme oli monipuolisesti edustajia kuntapuolelta, julkisesta hallinnosta, yksityisyrittäjiä, ketjuyrittäjiä jne. ja kaikki toivat asioihin omat näkökulmansa.

Alanärä ei ole katunut valintaa hetkeäkään. – Lähipäivät Seinäjoella olivat mielenkiintoisia ja kouluttajat ammattitaitoisia. Tukea ja ohjausta oli saatavilla koko opintojen ajan. Meistä pidettiin hyvää huolta.

Lähipäivillä verkostoitumista
Opiskelu vastasi Alanärän ennakko-odotuksia. – Aikuisopiskelu vaatii tarkkaa suunnittelua ja opintojen aikataulusta sekä myös itsekuria pysyä asettamissaan aikarajoissa. Toisaalta aikuisopiskelu liittyy tiiviisti työtehtäviin, joten tehtäviä voi hyödyntää suoraan omaan työhön.

Opintojen aluksi laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka pohjalta opiskelu etenee. Jokainen opiskelija voi valita tarvitsemansa teemat koulutustarjottimelta. Valitut teemat riippuvat alasta, työtehtävästä ja valitusta tutkinnosta. Aiempi koulutus ja työkokemus otetaan opintoja suunniteltaessa huomioon. – Halusin osallistua mahdollisimman monelle lähipäivälle, sillä lähdin hakemaan opiskelusta alan tuoreinta tietoa. Loin lähipäivien aikana myös monia tärkeitä kontakteja, Alanärä kuvailee.

Lähijaksot sujuivat joustavasti aikataulun mukaan. Päivien välillä työskentely jatkui sähköisellä verkkoalustalla, jossa sai myös ohjaavaa palautetta.

Esimiestutkintoa arvostetaan

Alanärä aloitti tutkintosuoritusten teon heti opintojen alussa ja ne sujuivat luontevasti työn ja opiskelun ohessa. – Tutkintosuorituksia tehdessä pystyi ottamaan uusia malleja ja toimintatapoja käyttöön omassa työssä.

Vaativan urakan päätökseen saattaminen tuntui hyvältä ja palkinto opiskeluista tuli vastaan uuden, haastavan työtehtävän muodossa. Alanärä aloitti Muuramen vapaa-aikajohtajana toukokuun alussa. – Haastattelukierroksilla tuli tunne, että tuoretta esimiestutkintoa arvostettiin. Nyt uudessa työssäni pääsen heti hyödyntämään tietoja ja taitoja, mitä opinnoistani sain.
– Toisaalta nyt on aikaa myös harrastuksille. Muuramen golf-kenttä onkin tullut kesän aikana hyvin tutuksi, naurahtaa Alanärä.

Alanärä on suositellut ja suosittelee Esimiesareenan opintoja kaikille esimiestyötä tekeville.
– Uusi osaaminen antaa varmuutta ja vahvistusta esimiestyöhön, Alanärä päättää.