Hae mukaan Esimiesareenan

koulutuksiin


Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (työnjohtaja)   » Hae 20.1. aloitukseen » Tutkinnon perusteet

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat teollisuus- ja tuotantoalojen työjohto- tai esimiestehtävissä ja haluavat kehittää osaamistaan. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuualueensa henkilöstöä, johtaa vastuualueensa tuotantotyötä, toimia organisaation turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti sekä kehittää esimiestaitojaan. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä tuotannon johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, tuotannon kunnossapitotyön johtamiseen, projektinhallintaan tuotannollisessa ympäristössä tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto   » Hae 20.1. aloitukseen  TAI  »  Hae 20.1. alkavaan sote-ryhmään    »
Tutkinnon perusteet

Tarkoitettu henkilöille, jotka sekä johtavat työryhmää että toimivat sen jäsenenä päivittäisissä työtehtävissä. He suunnittelevat ja ohjaavat ryhmän toimintaa ja seuraavat ja arvioivat ryhmän tuloksia sekä raportoivat ja viestivät niistä. He myös perehdyttävät ryhmänsä jäseniä. Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti asiakassuhteiden hoitoon, toiminnan kannattavuuteen, henkilöstötyöhön tai kehittämiseen. Kielitaitovaatimusta ei ole. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat ammattitutkinnon vaatimuksia.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, johtamisen osaamisala    » Hae 20.1. aloitukseen    » Hae 20.1. alkavaan sote-ryhmään    » Tutkinnon perusteet

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa. Hän osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana tai yrityksen omistajana. Hän osaa johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta. Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, myynnin- ja markkinointiviestinnän ja kaupan osaamisalat   » Hae 20.1. aloitukseen  » Tutkinnon perusteet

Liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä toimivia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten tai muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittajan valitseman osaamisalan ja tutkinnon osiin liittyvien valinnaisuuksien pohjalta opiskelija voi toimia erilaisissa liiketoiminnan tehtävissä myynnissä ja markkinoinnissa, kaupan alalla, taloushallinnossa tai henkilöstöhallinnossa. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat tutkinnon vaatimuksia ml. kiinteistönvälityksen tai kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalat.

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto » Hae 20.1. aloitukseen » Tutkinnon perusteet    
Henkilö, jolla on vahva elintarvikealan perusosaaminen tai joka on toiminut elintarvikeyrittäjänä voi laajentaa osaamistaan suorittamalla elintarviketekniikan erikoisammattitutkinnon. Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö voi työskennellä elintarvikealalla työnjohto-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä, kuten myynti-, markkinointi-, tuotekehitys- tai tehdaspalvelutehtävissä. Hän voi toimia myös alan itsenäisenä yrittäjänä. Hän tuntee käytännössä oman yksikkönsä tai yrityksensä nykytilan ja strategiset tavoitteet. Kielitaito osoitetaan äidinkielen lisäksi englannin kielessä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto    » Hae 20.1. aloitukseen  »
  » Tutkinnon perusteet
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joka toimivat erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä, tai yksikön päällikkönä. Tutkinnon suorittamispaikoiksi soveltuvia organisaatioita ovat erilaiset majoitus- ja ravitsemisliikkeet, kuten hotellit, ravintolat, julkiset ravitsemispalvelut, kahvilat, pikaruokaravintolat, liikenneasemien ravintolat sekä matkustajalaivojen ravintolat ja rahtilaivat. Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti työpaikkaohjaajan tehtäviin, kehittämisprojektiin, monimuotoisen työyhteisön johtamiseen tai hän voi liittää osaksi tutkintoaan osan yrittäjän ammattitutkinnosta tai muusta erikoisammattitutkinnosta. Kielitaitovaatimuksena on toinen kotimainen ja yksi vieras kieli. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia. 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto    » Hae 20.1. aloitukseen    » Tutkinnon perusteet    
Puhtaus-, kiinteistö- ja kotityöpalvelualan esimiehille sekä yrittäjille kuten palveluesimiehille, palvelupäälliköille, kiinteistöpäälliköille ja muille alan esimiestehtävissä toimiville.


Lisätietoja:
Anitta Purhonen p. 040 868 0829
Päivi Katajamäki
p. 040 868 0192
Jari-Markus Peltokoski p. 040 830 0422  (Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto)
Riitta Vuorijärvi p. 040 868 0794 (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto)

 

Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@sedu.fi

sedu_esimies_areena_remarketing_banner_160x600_2017.png